کاور آشپزخانه غدیر

آشپزخانه غدیر

از تهیه غذاهایبلوار امین

آدرس
قم، بلوار الغدیر، الغدیر4، جنب مسجد، آشپزخانه غدیر
تلفن
مدیریت
محمودی
ساعت کاری
12الی 15/30-19الی 22/30
گشودن قفل نقشه
نظر شما چیست؟

برای ثبت نظر یا ارسال پیام به مدیر باید ابتدا وارد شوید یا یک حساب جدید بسازید!!